Særlig om vinteren beskyldes bildekkene for å bidra til luftforurensing med svevestøv som inneholder helsefarlige partikler fra HA-oljer. Det er derfor viktig for Bil i Nord å jobbe for en utfasing dekk som inneholder dette stoffet. Bil i Nord er en dekkforhandler som tar hensyn til både trafikksikkerheten, og miljøet. 

Ingen vinterdekk solgt hos Bil i Nord inneholder HA-oljer i slitebanen. Vi tilbyr også HA-oljefrie sommerdekk til samtlige modeller. Det finnes i dag alternative mykgjørende midler som gir dekkene like gode egenskaper.

Også i bilproduksjonen pågår det en utfasing av HA-dekk. Flertallet av alle nye biler som ruller ut på de norske veiene gjør det på dekk som minimerer helse- og miljørisikoene fra dekkpartikler som havner i naturen på grunn av slitasje.

Vinterdekk – pigg eller piggfri?

Valget mellom vinterdekk med eller uten pigger har flere aspekter. Ved enkelte føreforhold, passer piggdekk best sett ut fra et sikkerhetssynspunkt. Men fra et miljøsynspunkt har piggdekkene den konsekvensen at de ved kjøring på barmark river opp helseskadelig partikkelstoff fra veibanen. Både sikkerhet og miljø er grunnen til at Bil i Nord tilbyr både pigg og piggfritt.

Riktig lufttrykk og hjulstilling minsker drivstofforbruk

Sjekk lufttrykket ofte! At dine dekk har riktig lufttrykk er det som har størst innvirkning på dekkenes rullemotsand, og dermed bilens drivstoffforbruk. Dekkmønsterets utforming har ikkle på langt nær samme innvirkning på rullemotstanden. Ved hjulskift og dekkhotell hos Bil i Nord, sjekker vi at hjulenes lufttrykk er korrekt for din bil.

En annen sak som påvikrer både dekkslitasje, drivstofforbruk og miljøet er hjulstillingen. Denne bør sjekkes med jevne mellomrom. På hjulstillingskontroll hos oss sjekker vi selvsagt også at dekkene har riktig lufttrykk. 
Bestill hjulstillingskontroll her

Bil i Nord er ISO-sertifisert

Bil i Nord er sertifisert iht. normen ISO 14001. Det innebærer at all håndtering av dekk ved våre verksteder skjer på en sikker og miljøtilpasset måte. Det gjelder både ved god oppbevaring under dekkenes levetid og i behandlingen og gjenvinningen av brukte dekk.