ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) utarbeider standarder for blant annet miljø og kvalitet. Dette er beskrevet gjennom standardene ISO14001 og ISO9001 og passer til organisasjoner i alle næringer.

Et NS-EN ISO 14001: 2015-sertifikat viser at bedriften er målt opp mot en standard for god miljøledelse og at den er i samsvar med denne. Standarden er basert på to konsepter; kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk. Elementer i standarden er blant annet miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring og ledelsesevaluering. Alle Bil i Nords avdelinger er sertifisert etter denne standarden.

Et NS-EN ISO 9001: 2015-sertifikat viser at kvalitetsstyringssystemet i bedriften er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med denne. Dette er en prosessorientert standard, og den legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Elementer i standarden er blant annet; kvalitetsstyringssystem, ressursstyring, produktsalg, måling, analyse og forbedring. Alle Bil i Nord-avdelinger er sertifisert etter denne standarden.

Se våre ISO-sertikater (PDF, 216KB) 


Bil i Nords kvalitets- og miljøpolicy

 • Vi skal overholde våre samsvarsforpliktelser.
 • Ved hjelp av vårt hjelpeverktøy Landax skal vi sikre kontinuerlig forbedring i alle deler av virksomheten.
 • Vi jobber for å opprettholde et arbeidsmiljø som er i samsvar med lover og regler for helse, miljø og sikkerhet.
 • Vi ønsker å forebygge ulykker, miljø- og helseskader.
 • Vi jobber for å skape trivsel på arbeidsplassen.
 • Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljøet.
 • Våre produkter skal være sikre for dem som kjøper dem.
 • Vi vil sikre at våre målsetninger oppnås ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på samme måte som vi sikrer produksjon, service og økonomi.
 • Vår virksomhet skal med bakgrunn i de regler som gjelder, arbeide systematisk i hele organisasjonen for alt som foretas skal være i henhold til gjeldene regelverk.
 • Vi skal sikre kontinuerlig forbedring av vårt hjelpeverktøy som er Landax, herunder også øvrige styringssystemer i organisasjonen.  

Vi ønsker gjennom denne policyen og arbeide mot vårt mål om å gjennomføre vår visjon: Bil i Nord – Best i Nord.

Dette skal skje gjennom fokus på:

 • Kunde: Vise vilje til å forstå kundens nåværende og fremtidige behov.
 • Medeierskap: Arbeide engasjert med respekt for hverandre.
 • Lederskap: Ved deltakelse og engasjement å gjennomføre «Management by walking around».
 • Prosessorientering: Kontinuerlig fokus på de prosesser som skal gjøre kunden fornøyd gjennom å gjøre rett jobb riktig første gangen.
 • Kvalitet: Vårt grunnleggende prinsipp som skal gjennomsyre alt vi gjør.
 • Fremgang og måloppnåelse sjekkes ut mot gjennomgang av økonomiske resultater, CEM og MKØ-målinger.

ISO 14001 og ISO 9001
Last ned vår Miljø- og kvalitetspolicy (PDF, 94KB)