– Vi er glade for å kunne melde at fra nyttår av kan Volvo-kunder med Volvia-forsikring komme på verksted hos oss og få limt, reparert eller skiftet rute uten egenandel, sier daglig leder Jan Hugo Svendsen i Bil i Nord.

Med stadig skifte mellom pluss- og minusgrader i vinter, har strøbilen nok å gjøre. Grusen festen seg i bildekkene, og ved høy hastighet slipper den taket og fyker avgårde. Da kan det hende at småsteinen spruter i bilruta. Er man riktig uheldig oppstår det skade på ruta.

– Små steinsprang kan vi reparere, men dersom det er et stort steinsprang i siktsonen eller fare for at hele ruta sprekker, må man skifte hele bilruta, sier bilglassreparatør Dan Steve Larsen hos Bil i Nord.

Har du fått steinsprang i ruta? Her kan du bestille time.
 

Mye sikkerhet i frontruta

Tidligere var det en egenandel på 2.000 kroner ved ruteskift, men den fjerner nå forsikringsselskapet Volvia.

– Dersom Volvo-kunder skifter eller får reparert bilruta hos et autorisert Volvo-verksted er det ingen egenandel. Volvo har en nullvisjon, om at ingen skal bli alvorlig skadet eller dø i en ny Volvo etter år 2020. For å understøtte nullvisjonen er det, ifølge Volvo, viktig at original rute monteres og kalibreres riktig, da det er en viktig del av sikkerhetsburet rundt fører og passasjer.

Salgssjef Anne Lise Sundbye i forsikringsselskapet Volvia, forteller at det er ganske vanlig i løpet av et bileierskap at man må reparere eller skifte frontrute. Dersom man kjører der det saltes og strøes mye, så øker faren for steinsprutskader.
 

Tips ved steinsprut

Bilglassreparatør Dan Steve Larsen hos Bil i Nord har flere tips for å unngå steinsprutskader.

Aller viktigst er å holde avstand til bilen foran.

– Ikke ligg for nært bilen foran, og vær spesielt forsiktig dersom det er store biler. Er uhellet ute, få reparert skaden så rask som mulig, sier Larsen.

Han forteller at det er viktig å få reparert ruten selv om det bare er en liten skade.

– Da forhindrer vi at ruten sprekker videre.
 

Krav til frontrute

Ved periodisk kontroll – EU-kontrollen, kontrolleres bilens frontrute for skader med hensyn til trafikksikkerheten.

Dersom frontruten har skader med utstrekning utover 10 mm innenfor synsfelt foran føreren ilegges det mangelmerknad.

Utenfor synsfeltet godtas skader og sprekker når de ikke har vesentlig betydning med hensyn til sikt og sikkerhet.

For vanlige personbiler (kjøretøy med tillatt totalvekt opp til og med 3500 kilo) er synsfeltet å regne som et 30 cm bredt felt som er symmetrisk i forhold til sentrum av rattet og innenfor vinduspusserfeltet.

Klikk her for å bestille EU-kontroll.