Når varselet dukket opp, bør du sjekke dekkene dine med én gang.

– Lyser lampa mens du kjører, er det viktig å stoppe og sjekke om du har punktert. Hvis du ikke har det, betyr det at du har for lite trykk i dekkene. Sjekk dekktrykket på nærmeste bensinstasjon og fyll på med luft, sier verkstedcoach Fredrik Kristiansen hos Bil i Nord Mosjøen.

Varselet dukker spesielt ofte opp om våren, eller høsten.

– Lufta i dekkene trekker seg sammen når det er kaldt, og det skjer ofte om våren, eller høsten når vi har temperatursvingninger, forteller Kristiansen.

Se video - hva bør du gjøre hvis denne varsellampa lyser!

Trafikkfarlig med lavt dekktrykk

Han mener de fleste kjører for lenge uten å sjekke om dekktrykket er korrekt.

– Det er utrolig viktig å kjøre med riktig dekktrykk. Retningsstabiliteten endrer seg, bremselengden øker og generelt kan kjøreegenskapene på bilen forverres.

Det er også en økonomisk side ved å kjøre med for lavt dekktrykk.

– Det er økt dekkslitasje og høyere drivstoff-forbruk. Det er rett og slett mye å spare på å ha rett trykk. Lufta er jo gratis, foreløpig i alle fall, og det er ikke nye dekk, ler Fredrik.

Verkstedcoachen understreker at det ikke gjelder bare for lavt dekktrykk, men også for høyt.

Det gjelder å ha rett trykk til dine dekk. I alle biler er det spesifisert hvilket trykk man bør ha, det finner du i instruksjonsboka, eller hos noen biler står det i døra eller i tanklokket.

Det er mye å spare på å ha rett trykk, forteller Fredrik Kristiansen hos Bil i Nord Mosjøen.

Dekktrykk bør sjekkes regelmessig

De aller fleste sjekker dekktrykket etter at nye dekk er lagt på, men Kristiansen oppfordrer om å sjekke oftere.

– Hvis man ikke har dekktrykkovervåkning bør man helst sjekke trykket én gang i måneden. Det er nok de færreste som gjør det. Trykket vil endre seg over tid, og dekket taper luft. Det er i alle fall lurt å sjekke trykket før man drar på langtur, og det er jo spesielt viktig foran feriesesongen.

Les også: Norgesferie i år? Gjør bilen klar for sommeren.

Kristiansen forteller at det er mange som irriterer seg over dekktrykkvarselet.

– Vi får mange spørsmål om det, spesielt etter dekkomlegging. Folk kommer tilbake etter ei uke og lurer på om vi ikke har fylt luft i dekkene. Det har vi, men da kan det være temperatursvingninger som gjør det.

Det var i 2014 at det kom krav om at alle nye biler skal ha et slikt varselsystem. Hensikten er å øke trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket. Det er sensorer som overvåket systemet om trykket faller i ett eller flere dekk, før det eventuelt varsler om feil.

Steffen Jakobsen hos Bil i Nord Tromsø får mange spørsmål om varsellampen for dekktrykk.

Kalibrere dekkene

Varsellampa slutter å lyse når du har kalibrert systemet.

Kalibreringen gjøres på forskjellig måte på de ulike bilene. Instruksjonsboka forteller deg hvordan du skal gjøre det på din bil. Hvis lampa ikke slokker, så kan det være en feil i systemet. Da bør man oppsøke verksted for å få hjelp, sier Kristiansen.