1.2 TSI
Bensin
110
E
129
29,8
414 100
3616
Flerbruksbil