1.4 TSI
Bensin
150
E
157
41
598 600
5189
Flerbruksbil