1.4 TSI
Bensin
150
E
157
41
585 000
5073
Flerbruksbil