1.4 TSI
Bensin
125
F
135
31,7
400 300
3498
Flerbruksbil