EU-kontroll eller PKK (Periodisk kjøretøykontroll) er noe som gjennomføres for at din bil skal være trygg og så miljøvennlig som mulig. Er din bil mer enn 4 år gammel, må den gjennom en EU-kontroll annet hvert år. Etter de nye reglene kan bileier selv bestemme når og hvor ofte bilen skal kontrolleres, så lenge den blir gjennomført innenfor intervallene.

Fristen for godkjent EU-kontroll er endelig, så det er viktig beregn nok tid til både hovedkontrollen og retting eventuelle mangler med etterkontroll. Det gis som regel ikke utsettelse på fristen.

Sjekk når fristen er for din bil på vegvesen.no

Etter de nye reglene som trådte i kraft februar 2019 bestemmes kontrollfristen ut fra når bilen sist fikk gjennomført EU-kontroll, ikke ut fra siste siffer i registreringsnummeret.