Bestilling gjort på www.bilinord.no er en bindende avtale. Den avdelingen du bestiller hos, planlegger og skaffer materialer ut fra din bestilling, slik at du skal få best mulig service og oppfølging når du kommer. Møt til avtalt tid og sted, og sørg for å gi verkstedet all nødvendig informasjon slik at vi kan kontrollere og reparere ditt kjøretøy.

Skulle du bli forhindret fra å komme, husk å gi beskjed om dette ved å ringe din valgte Bil i Nord-avdeling i så god tid som mulig.

Ved bestilling som det ikke møtes opp til, vil kunden faktureres for to verkstedtimer, samt full pris på alle deler og alt materiell knyttet til bestillingen.

Kunden er ansvarlig for å forsikre seg om at bestillingen er korrekt, både når det gjelder tid, sted og bestilt tjeneste. Dersom du i etterkant oppdager at din bestilling inneholder feil, ta umiddelbart kontakt med valgte Bil i Nord-avdeling.