2.0 TSI
Bensin
150
G
208
39,7
908 900
7834
Flerbruksbil