2.0 TSI
Bensin
150
G
208
39,7
837 100
7222
Flerbruksbil