Hindring av smitteI denne spesielle situasjonen ønsker vi å forsikre alle våre kunder og medarbeidere om at vi tar våre forholdsregler når det gjelder virussmitte. For kunder i spesielt trengte situasjoner ser vi på ordninger for å avhjelpe med å hente bil og lignende. Vi vil ikke håndhilse, og vi vil i tråd med Folkehelseinstituttet sine råd forsøke å holde 1 meter avstand til hverandre for både våre kunders og egen sikkerhet. Vi har iverksatt rutiner internt for å begrense koronasmitte både i våre verksteder og øvrige kundeområder, samtidig som at vi prøver så godt vi kan å få hverdagene til å gå sin gang. 

Vi er alle litt ekstra urolige i disse tider, og noen vil oppleve alvorlige konsekvenser med bakgrunn i viruset. Vi vil ta vår del av samfunnsansvaret og dugnaden. 

Ring oss dersom du er usikker på hvilken løsning som passer for deg – vi setter liv og helse først!

Tusen takk ❤