Evnt. rens og annet vedlikehold etter medgått tid, timepris 1.349 eks.mva.
1875,-