Tilbakelevering av bilen og utbetaling av vrakpant er tilgjengelig for alle kjøretøy uavhengig av alder.
Som definert i loven vil gratis tilbakelevering tilbys ved følgende betingelser:
• Kjøretøyet leveres til et gjenvinningsmottak
• Kjøretøyet inneholder alle hovekomponenter, spesielt motor, girkasse, karosseri, hjul og katalysator (om opprinnelig montert)
• Ikke noe ekstra avfall ligger i kjøretøyet (for eksempel husholdnings- og hageavfall, osv.)
Bilen din vil bli resirkulert for å oppfylle målene for gjenbruk og resirkulering i ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy.

Vi vil forsikre oss om at batterier som fjernes fra et Volvo-kjøretøy behandles riktig og resirkuleres når de ikke lenger er i bruk.

I samsvar med kravene til det europeiske batteridirektivet har Volvo systemer på plass som sikrer at batteriene som fjernes fra kjøretøyet kan resirkuleres uten kostnader for eier.

• Bil-batterier – oppstarts batterier, f.eks. 12V bilbatteri. Det finnes gode etablerte systemer for resirkulering av bilbatterier.
• Industrielle batterier – batterier som gir kraft til et elektrisk kjøretøy. Volvo har systemer på plass som sikrer at batterier fjernet fra et elektrisk kjøretøy kan resirkuleres uten kostnader for eieren.