Den nye banken – Bank i Nord – skal tilby både lån og tradisjonelle banktjenester.

– Vi ser at selv om styringsrenten settes ned i denne spesielle krisesituasjonen vi opplever, så følger ikke de ordinære bankene etter. Vi ønsker å være et alternativ, og mottoet vårt er «Vi tror på Nord-Norge», sier konsernsjef Thor Drechsler.

– Vi skal sørge for at kunden har de beste betingelsene til enhver tid. Dette gjelder uansett om det er en privatkunde eller bedriftskunde, sier Drechsler.

Bank i Nord AS ble registrert i 2015, og har hovedkontor i Svolvær i Lofoten. I den nye situasjonen åpner banken for å tegne andeler.

– Bank i Nord ønsker å ha delt medeierskap, og åpner nå muligheten for alle til å være med, sier Drechsler.

Hvis du ønsker å kjøpe andeler og få mer informasjon, send SMS med kodeord andel til 918 70 000.