Viktig å vite om dekk!

Bil i Nord tilbyr et bredt utvalg av dekk og felger. Bil i Nord er en komplett leverandør av dekk til person- og varebiler. Riktige dekk er avgjørende for din sikkerhet og for å ivareta best mulig kjørekomfort. Det er mye som er viktig å vite om dekk, og hos Bil i Nord er gode råd gratis. Les mer om dekksikkerhet under.

Visste du at

  1. Cirka en tredjedel av alle bilister kjører med altfor lavt lufttrykk. Dette er en økt sikkerhetsrisiko, ettersom for lavt lufttrykk påvirker bremselengden.
  2. Et for lavt lufttrykk innebærer dårligere kontroll over kjøretøyet ved unnamanøvrer og fare for overbelastning av dekket.
  3. Et for lavt lufttrykk innebærer høyere drivstofforbruk.
  4. Hvis lufttrykket er 20 % (ca. 0,5 bar) for lavt medfører det en reduksjon av dekkets levetid med opptil 30 %!
  5. Det riktige lufttrykket for din bil står i instruksjonsboken, i tanklokket eller i dørstolpen. Trykket skal normalt være høyere ved full last.
  6. Kontroller trykket ved kalde dekk minst en gang i måneden og før hver langtur.
  7. Dekkene anses som kalde ved inntil tre km kjøring. Hvis dekkene er varme skal det anbefalte trykket økes med 0,3 bar ved avlesning. Slipp aldri luft ut av varme dekk.
  8. Dekktrykket kan synke i forbindelse med en reduksjon i lufttemperaturen. Selv små skader eller en defekt ventil kan føre til at lufttrykket faller.

Mønsterdybde

Nye vinterdekk har en mønsterdybde på 9–10 mm og sommerdekk 7–8 mm. Loven krever minst 1,6 mm på sommerdekket og 3 mm på vinterdekket, målt på det laveste punktet. Risikoen for vannplaning øker dramatisk når mønsteret på sommerdekkene blir mindre enn 3 mm. Det samme gjelder bremselengden på våt veibane. Vinterdekk som har mindre enn 5 mm mønsterdybde er ikke å betrakte som vinterdekk.

Ved hjulbytte

Når du skifter hjul, må du påse at de minst slitte dekkene monteres bak. Dette for å gjøre bilen mer stabil og hindre sleng. Hvis du har rotasjonsbestemt dekkmønster finnes det en pil på hvert dekk som viser rotasjonsretningen. Følg denne anvisningen så havner alle hjulene på rett plass.

Dekktrykk

Kontroller lufttrykket i dekkene ofte og med jevne mellomrom. I bilens instruksjonsbok finner du oversikt over anbefalt lufttrykk. Kontroller lufttrykket, når dekkene er kalde. Ved 10 graders temperaturforskjell påvirkes dekktrykket med 0,1 bar. Å kjøre med for lavt dekktrykk øker både ulykkesrisikoen, dekkslitasjen og drivstofforbruket.

Innkjøring

Det tar mellom 500 og 1000 km å kjøre inn et nytt dekk. Dette for at dekket skal ”sette seg” ordentlig på felgen. Faktum er at et piggdekk holder betydelig lengre om man kjører dem forsiktig de første 500-1000 km på barmark, uten kraftige akselerasjoner og oppbremsninger.

Oppbevaring

Riktig oppbevaring øker dekkenes levetid. Lagre dekkene svalt, mørkt og tørt, stående eller hengende. Vask dessuten bort skitt og veisalt, så holder dekkene lengre. Oppbevar dekkene på Bil i Nords dekkhotell, så passer vi på dette for deg.

Bytt alltid til samme dekk

Ved bytte av to dekk, bør du om mulig velge samme dekk som de du har på bilens andre hjulaksel, det vil si samme fabrikat, mønster og betegninger. Ulike dekk kan gi bilen uønskede egenskaper.

Vinter og sommerdekk

Det er lov å bruke piggdekk fra og med den 1. november (15. oktober i de tre nordligste fylkene). Piggdekkene må fjernes før første mandag etter påske (1. mai i de tre nordligste fylkene). Det finnes ingen forbud mot bruk av piggfrie vinterdekk, men vær klar over at disse har langt dårligere egenskaper enn sommerdekk i sommerhalvåret.

Livslengde

Ved normal kjøring påvirker kjørestil og hastighet livslengden på dine dekk med ca. 30 %. Årstiden står for 30 %, biltypen 20 % og de resterende 20 % kommer an på veibelegg og dekkets slitestyrke. Ved aggresiv kjøring kan kjørestilen svare for nesten 100 % av slitasjen. Med andre ord er det i hovedsak du som fører som gjennom din kjørestil har mest påvirkning av hvor raskt dekkene slites.

AWD?

Samme dekk rundt om. På Volvo med AWD må alle dekkene være av samme fabrikat, betegning, mønster, dimensjon, hastighetskode og belastningskode. Hvis ikke kan drivverket (AWD-koplingen) få alvorlige skader. Om man bytter to dekk må altså de nye dekkene være identiske med de andre to.

Hjulinnstilling

Har du vært uheldig og kjørt på en fortauskant eller i et hull du ikke oppdaget i tide? Slites dekkene på bilen din ujevnt eller unormalt fort? Kjennes bilen ustabil eller drar styringen i en bestemt retning, når du kjører over  ujevnheter? Da kan det være grunn til å få kontrollert hjulinnstillingen på bilen din.